Vetenskapsradion Forum: Hade Strindberg mögel i hjärnan?

P1 måndag 22 februari kl 13.20 och 2372 kl 19.03

Många Strindbergforskare tar till oerhört långsökta tolkningar och läser in symboler och underliggande betydelser i texterna som inte finns där, bara för att få sina litteraturvetenskapliga analyser att gå ihop. Det säger litteraturvetaren Erik van Ooijen som nyligen disputerade på en avhandling om Strindbergs kammarspel. Han säger att Strindberg ofta skrev nyckfullt och oförutsägbart för att skapa en särskild rytm eller stämning, snarare än för att det hade någon särskild symbolisk mening. Strindberg själv beskrev ofta hur han drabbades av en slags feber när han skrev, och han sa att dikten växte fram som ett mögel ur hjärnan.

Dessutom fortsätter serien om bilar i litteraturen, och idag berättar Emin Tengström om hur bilen har använts som klassmarkör i den svenska litteraturen och om hur man har beskrivit fenomenet med kvinnor bakom ratten.

Programledare är Urban Björstadius.