Augustin Erba knyts till ledningen för Sveriges Radio

Augustin Erba knyts till ledningen för Sveriges Radio och blir direkt underställd vd och vice vd i rollen som direktionsadministratör.  

Ett syfte med den nya funktionen är att, i samspel med de fyra enheterna på Sveriges Radio, prioritera de frågor som ska hanteras i direktionen där fokus ligger på övergripande strategier. I uppdraget ligger också att utveckla process- och projektplanering inom Sveriges Radio.

Augustin Erba var tidigare ansvarig för programutvecklingen på Sveriges Radio. Augustin Erba har ett förflutet som nyhetsjournalist och har också arbetat som konsult med att utveckla enskilda journalister och hela redaktioner i Sverige och Finland.

Presskontakt:
Bengt Arwén, presschef
08-784 17 59
0703-72 71 81
bengt.arwen@sr.se