Tendens tema Pappor utan barn: Petad som pappa

P1 onsdag 24 februari kl 11.03 och 20.03 samt 25/2 23.30

Enlig statistik från 2007 lever och bor barnen i nio fall av tio med mamman i de fall någon av föräldrarna har enskild vårdnad. Vad styr och vilka attityder hos utredande myndigheter gäller idag 2010 när det gäller valet mellan mamman eller pappan som bästa föräldern i vårdnadstvister?

Annika Rejmer, jurist och rättsociolog, forskar vid Lund universitet med inriktning på handläggningen av vårdnadstvister. Marianne Gabrielsson, Liljeholmen-Hägerstens stadsdelsförvaltning i Stockholm driver sedan två år försöket: ”nya arbetsformer för barn i svåra vårdnadsstrider”. Metoden bygger delvis på norska och amerikanska erfarenheter som tydligare delar upp och definierar vad  gemensamt ansvar betyder.