Om musik: De ensamma pianisterna

P2 söndag 28 februari kl. 14.00 och tisdag 2/3 kl. 12.30

Ett program som berättar historien om jazzens kvinnor - om instrumentalisterna, tonsättarna, arrangörerna, orkesterledarna och de ensamma pianisterna. Journalisten Ola Anderstedt sätter ljus på kvinnornas plats i jazzhistorien. En plats som länge varit undanträngd, bortglömd, placerad i skymundan i en musikhistoria som praktiskt taget helt och hållet har skrivits av män.