Tendens tema Lyckans tyranni: Bilden av lyckan

P1 onsdag 3 mars kl 11.03 och 20.03 samt 4/3 kl 23.30

Vi ska vara rika, friska, lyckliga, fostra lyckliga barn och göra föräldrarna lika lyckliga. Vår självbild kräver är att allt ska vara perfekt och lyckat. Är det en uthärdlig och rimlig norm att leva efter?

I Tendens medverkar en 52årig före detta förtagsledare som bestämt sig för att gå i kloster. Professorn i idéhistoria, Åsa Bergenheim och "lyckoforskaren", hjärnkirurgen Nisse Simonson.