Kropp och Själ: Får man prata om självmord?

P1 tisdag 23 mars kl 10.03 och kl 00.03 samt 28/ kl 07.03

Det har länge funnits ett tabu inom medierna att rapportera om självmord. Flera dödsfall med kända personer inblandande har inte benämnts som självmord, av hänsyn till anhöriga men också för att inte mytologisera självmord och få andra att ta efter. Andra menar att detta hyssjande och smusslande kring just självmord gör det värre för de som verkligen drabbas och att tabut förstärks. I dagens Kropp & Själ diskuteras vad man får säga och inte säga om självmord. Inom vården är man skyldig att ständigt göra suicidriskbedömningar som går ut på att man ställer frågor om nedstämdhet och dödstankar. Nu menar psykiater att även det kan öka faran för självmord.

Dessutom handlar det om en ny bok som vill ändra vår syn på kirurger. I stället för att beskrivas som en övermänsklig hjälte framträder bilden av en person som begår misstag, tvivlar och har låga tankar som inte stämmer med läkarrollen. Programledare är Ulrika Hjalmarson Neideman.