Gudstjänst från Lundhagskyrkan i Örebro - "Den växande tron"

P1 söndag 30 maj kl 11.03

Frikyrkoförsamlingar har ofta en brokig historia. Från att ha varit växande och stora, har församlingarna minskat i omfattning. Men det finns ändå församlingar som växer och bygger nya kyrkor. En sådan är Hovsta frikyrkoförsamling som bildades 1987. Då uppstod också behovet av en ny kyrka. Hösten 2001 kunde man så inviga Lundhagskyrkan som därmed blev centrum för församlingen.

Nu har man en halvtidsanställd ungdomspastor och fungerande aktiviteter som hör till församlingslivet förutom gudstjänsterna.

Predikan: Karin Claesson
Mötesledare: Peter Andersson
Musikansvariga: Sven och Maria Landh.
Ur "Psalmer och sånger" sjungs: 217, 201 och 386.