P2 Live klassiskt: Stenhammar och Sjostakovitj med Göteborgs Symfoniker

P2 torsdag 3 juni kl. 19.30

P2 direktsänder från Göteborgs konserthus, där Göteborgs Symfoniker under ledning av Gustavo Dudamel framför Wilhelm Stenhammars vackra Serenad i F-dur och Dmitrij Sjostakovitj populära femte symfoni.

Wilhelm Stenhammars Serenad räknas till ett av hans mest betydelsefulla verk. Inspirationen till verket fick Stenhammar i Florens där han vistades en längre tid. Men här finns även ett stråk av svensk sommar och vemod.

Efter paus ges Sjostakovitjs femte symfoni, som ända sedan uruppförandet i Leningrad 1937 är den mest spelade av alla hans 15 symfonier. På premiären möttes symfonin av publikens jubel – många av dem som närvarade var så gripna att de grät öppet.