Språket: Förvånande fynd i grammatiken

P1 tisdag 25 maj kl. 13.20 samt 26/5, 27/5, 30/5

Är boken 10 millimeter tunn? Eller tjock? Hur undviker man dubbeltydiga frågor? Och varför säger vi "din dåre"? Till veckans Språket har många lyssnare observerat grammatiska underligheter och professor Lars-Gunnar Andersson kommenterar.

Från grammatik vänder Språket blicken mot försäkringskassans broschyrer till föräldrar. Myndigheten förmedlar en konservativ bild av föräldraskap, säger Lena Lind Palicki som nyligen disputerat vid Örebro universitet med en undersökning av myndighetens språkbruk under 30 år.

Två sverigeester med egna minnen från 40-talet då många ester flydde till Sverige kommer också till tals.         

Programledare Anna Lena Ringarp