Vetenskapsradion Forum: En god simborgare

P1 måndag 24 maj kl 13:20, tisdag 25 maj kl 19:03

En god medborgare är en god simborgare, så skulle man kunna sammanfatta synen på simkunnighet i Sverige under 1900-talet. Ella Johansson är docent i etnologi och hon har studerat vår inställning till simkunnighet fram till i dag. Hon säger att simkunnighet har setts som en färdighet som varje medborgare bör besitta, och varje stad och kommun med självaktning byggde en simhall dit medborgarna kunde gå för att ta sina simborgarmärken. Under senare år har vi kunnat läsa om hur svenskarnas simkunnighet har försämrats, men det stämmer inte säger hon – tvärtom kan fler svenskar än någonsin simma. Den försämrade simkunnigheten har ofta förklarats med invandrarnas dåliga simkunskaper, något som enligt Ella Johansson säger en hel del om vår syn på simkunnighetens betydelse för svenskheten.

Dessutom startar en ny serie om förpackningar. I den nya boken ”Burkar, påsar och paket” skriver ett tiotal forskare om förpackningarnas kulturhistoria, ett hittills ganska outforskat område. Hur smalt det är kan verka så kan konservburkar och sockerpaket berätta en hel del om vår historia och vår samtid. Det säger Roger Qvarsell, professor vid Linköpings universitet och en av redaktörerna för boken.

Programledare är Urban Björstadius.