Elfving möter Agneta Dreber

P4 söndag 13 juni kl 12.03

Dagens gäst i "Elfving möter" är Agneta Dreber. Dreber är ny styrelseordförande i Sveriges Radio, en utnämning som kritiserats av många, bland annat för att hon också är VD över ett företag som granskas. Sedan 2002 är Agneta Dreber verkställande direktör över bransch- och arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen. Dreber var en av grundarna till Stockholmspartiet, där man protesterade mot bland annat rivningen av stadens historiska miljöer och mot bilismens utbredning. Hon var också generaldirektör för folkhälsoinstitutet under flera år, och myntade uttrycket "Du kan gå ut och gå med hunden även om du inte har någon". Agneta Dreber gillar att motionera, framförallt att cykla.