Musikmagasinet: Rösten till makten

P2 måndag 7 juni kl. 12.30 och P1 lördag 13/6 kl. 23.07

Vi går och röstar och talar om att ge marginaliserade grupper i samhället en röst. Rösten har uppenbarligen med makt och inflytande att göra. "Rösten till makten" är det tredje programmet i serien. Här berättar Anders Hammarlund, musiketnolog och mångkulturarkivarie vid svenskt visarkiv, om röstens roll som enande kraft i sociala och nationella rörelser på olika håll i världen.

Den svenska kvinnorörelsen på sextiotalet var också den en sjungande revolution. Regissören Suzanne Osten och sångerskan och kompositören Marie Selander var med och formade den. De samtalar med programledare Boel Adler om röstens roll i kampen för frigörelse och jämställdhet.

- Man vet att kvinnors talröster från att ha varit ganska ljusa och lite flickaktiga sjönk efter 70-talet med dess kamp för jämställdhet. Kvinnor lärde sig att ta plats i sina kroppar och sina röster. Det berättar också någonting om styrka och protest, säger sångerskan och kompositören Marie Selander i programmet.

Dessutom blir det musik av bland andra iranska Aftab Tahami, amerikanska protestsångerskan Odetta och ur Suzanne Ostens film "Bröderna Mozart".