Kulturradion K1: Radio Nord

P1 onsdag 20 oktober kl 14.03 

Under många år hade journalisten Jan Kotschack förvarat lådorna med pappan Jack Kotschacks klippböcker på sin vind. Och under alla dess år fått frågan varför han inte skrev berättelsen om Radio Nords dramatiska månader från piratskeppet Bon Jour i Östersjön 1961-62.

Programmet baseras på boken Stick iväg Jack! och handlar om ett 50- och 60-tal som kännetecknas av visioner - och om kampen mellan monopolet och den fria radion. Till slut tvingas den frie ner på knä. Lagen har nummer 278, ”med förbud i vissa fall mot rundradiosändning på öppet hav”. I dag ligger fartyget på havets botten utanför fyren Long Sand.

Det är en berättelse med flera lager. Ett porträtt av en far som författaren ser upp till med reservation, en kritisk analys av socialdemokratisk mediapolitik, en debatt om underhållning och kvalitet där vänstern ser den ”onda kommersialismen” personifierad i Radio Nords tablå. Och inte minst ett virvlande dokument om amerikanska investerare och en båt som trots full storm försöker sända anständig radio.

I ena ringhörnan: en reklamfinansierad, rörlig rundradio som mixar Topp-20-listor med korta inslag. I den andra: Sveriges Radio med föredrag och klockspel. Ungdomskulturen versus bildningskulturen. Dagens dikt eller Rock-o-hula Baby?

I programmet hörs flera av dem som var med på piratskeppet: Ove Sjöström (teknisk chef ombord), Lars Nestius (nyhetsman) och Sten Hedman (dj).

Ett program av Mikael Strömberg