Människor och tro: Biskoparna och makten

P1 fredag 8 oktober kl. 14.03 och 9/10 oktober 1700

I fler av stiften i Sverige pågår just nu val av ny biskop. Länge sågs biskoparna som en del av den svenska makteliten men idag, när stiften själva väljer sina ledare, har den rollen förändrats. Historikern Ulrika Lagerlöf Nilssons ger med sin färska doktorsavhandling "Med lust och bävan" ett perspektiv på dagens biskopsval. Avhandlingen är en studie över samtliga biskopar inom Svenska kyrkan under 1900 talet och deras väg fram till den teologiska och politiska makten.

Människor och tro följer också upp biskop Eva Brunnes predikan i Storkyrkan vid riksdagen öppnande. Vad får det för konsekvenser att en biskop tar avstamp i ett dagsaktuellt politiskt skeende i sin predikan?

Programledare: Tithi Hahn