Vetenskapsradion Forum: I Vatikanens grottor

P1 måndag 10 januari kl 13:20, tisdag 11 januari kl 19:03

Peterskyrkan i Vatikanstaten i Rom är katolicismens huvudkyrka. Den byggdes på 300-talet av Konstantin den store över aposteln Petrus grav, men ersattes under 1500-talet av den nuvarande kyrkan. Man ville dock bevara minnet av den ursprungliga Peterskyrkan, och i dagens Vetenskapsradion Forum tar konsthistorikern Anna Bortolozzi med oss ner under Peterskyrkans golv till de vatikanska grottorna. Utgrävningar under Peterskyrkan har visat spår efter en jordgrav rakt under högaltaret, och i de vatikanska grottorna finns sarkofager, reliker och fragment av skulpturer från den ursprungliga kyrkan bevarade.

Programledare är Urban Björstadius.