Tendens Samtalet med Pentti Supponen, fd kommunalråd i Hällefors

P1 tisdag 11 januari kl. 11.03 och 20.03

Pentti Supponen har på ett sällsynt sätt levt med sin kommun Hällefors. I ned -och uppgång. I förändring från brukssamhälle till kultur-och kunskapsort.

Först var han med och la ut ledningar till nya gator. Gator och hus som han som politisk ledare måste riva när jobben försvann. I stället byggde han ett "upplevelsesamhälle", med form- och designutbildning, restauranghögskola och skulpturparker. Vad var det som fick honom att vilja göra om en bruksort - i grunden?
- Vi hade bara en eländesberättelse, vi behövde en ny som pekade framåt!

Martin Dyfverman träffar det före detta kommunalrådet som just gått i pension och nu samlar på träd. Han har svårt att förstå hur andra på orten ser med skepsis på omvandlingen, så som vi hörde i Tendens igår.