P1

Tendens Samtalet: Johan Thorslund - tunnornas Mästare

- Kunskapen sitter i handen, i kroppen, i blicken, säger Johan Thorslund, Sveriges ende tunnbindare med mästarbrev.

-Trä är ett underbart material, men det är inte alltid lätt att samarbeta med. Att åstadkomma en helt tät tunna med hjälp av ekstavar och band känns enormt tillfredsställande.

Johan var 24 år när han fick sitt mästarbrev och då var det 50 år sen ett sånt senast hade delats ut. Idag är yrket ett av dom gamla hantverksyrken som staten pekat ut som särskilt viktiga att bevara. Och nu utgår statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna. Men än så länge har ingen anmält intresse hos Johan Thorslunds verkstad.

-Det är svårt att leva på det gamla hantverket. Allmänheten verkar inte vilja betala för produkterna. Och klappar på axeln går inte att köpa mjölk för.

Men idag har företaget gått över till maskinell produktion och efterfrågan på svenska ektunnor för dryckeslagring är stor.

-Vi jobbar med den gamla känslan, men på ett nytt sätt, säger Johan Thorslund i det här samtalet med Anna-Brita Lindqvist i Tendens serie "Från hattmakare till apputvecklare".