P1

Biblioteket: Gun-Britt Sundström och Gunnar D Hansson – två återvändanden

I sin serie om poeters debuter har Göran Sommardal bjudit in Gunnar D Hansson för att tala om hans diktsamling Övergångar, uppskov från 1979.

Hansson fick sitt genombrott som poet 10 år senare med Olunn, makrill-boken kallad, sedan följd av Lunnebok och Idegransöarna. Han har också publicerat ett par läsinspirerande essäsamlingar: Ärans Hospital (1999) och Lyckans berså (2008).