P1

Oförnuft och känsla med Helena von Zweigbergk: Del 4. Lust

Oförnuftets fristad är tillbaka!

Lusten är en livsviktig kamrat, utan den dör vi. Men den kan också leda till besatthet. Hör om toppfeber i Himalaya, om att äta ihjäl sig och om mannen som cyklade från Indien till Sverige för kärleken. Regissören Marianne Ahrne berättar om hur besattheten av en gift man har drivit henne i 41 år.