P1

Kropp & Själ i P1: Ska doktorn verkligen ägna sig åt livsstilscoaching?

”När vi inom primärvården inte räcker till för att hjälpa de sjuka ens, hur ska vi då hinna ha hälsosamtal med någon som råkar väga 20 kilo för mycket, men egentligen är frisk?”

Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder är en het potatis för vården. De vill bidra till att rådgivning i livsstilsfrågor får en självklar plats i vårdens dagliga arbete. Men hör de hemma där?

Många anser det nödvändigt att medicinskt kunnande används till att förebygga sjukdom, andra att hälsoförebyggande åtgärder bara bör hamna på doktorns bord när patienten väl är sjuk.

Kropp & Själ besöker idag såväl Sveriges första vårdcentral som vårdcentralen som ligger i startgroparna att anpassa verksamheten efter de kommande riktlinjerna och diskuterar vilken roll vården kan och bör ha med Läkarförbundets Ove Andersson och Anna Friberg, hälso- och sjukvårdsstrateg i region Skåne.

Programledare: Ulrika Hjalmarson Neideman