P1

Filosofiska rummet

Matematik och filosofi har alltid hängt ihop. Men är matematik också en egen oberoende vetenskap eller existerar matematiken bara när den tillämpas på andra vetenskaper? Och hur är det med de matematiska objekten, finns de och i så falla hur?