P1

Morgonandakten: Med hedern i behåll!

P1.
Det handlar om heder i Morgonandakten den här veckan. Kristna, judiska och muslimska tankar om heder.

 - Jag besitter som förälder någon slags makt över mitt barn. Det innebär ett enormt ansvar. Jag får inte missbruka min makt. Jag får inte vanhedra hedern, säger Fazeela Selberg Zaib.

- Barn ska inte hedra sina föräldrar för att de är hedervärda, även fast de förhoppningsvis är det, utan för att föräldrarna givit dem liv, säger Nike Snijders.