2011-09-28

Radiobranschen enas om ny mätmetod för lyssning

MTG och SBS har beslutat att använda sig av en elektronisk mätmetod, PPM, vid framtida lyssnarundersökningar. Även Sveriges Radio deltar och provar mätmetoden under två år.
PPM (Personal People Meter) har sedan flera år används både i Danmark och i Norge. Undersökningarna genomförs av TNS SIFO på branschens uppdrag.

– Radiobranschen tar nu ett nytt gemensamt steg i och med detta avtal, säger vd:arna Anna Berggren MTG, Staffan Rosell SBS och Mats Svegfors SR i ett gemensamt uttalande.
– Vi är övertygade om att den nya mätmetoden kommer att stärka radiomediet på reklammarknaden, säger Anna Berggren och Staffan Rosell.
– För oss är det viktig att medverka till att Sverige även i fortsättningen har en gemensam nationell radiovaluta, säger Mats Svegfors.

Bakgrund
Radiobranschen genomför sedan privatradions start 1993 gemensamma publikundersökningen med hjälp av telefonundersökningar. Minnesundersökningar har blivit svårare att använda eftersom radioutbudet blivit större och radiovanorna mindre fasta. Viljan att delta i undersökningen har också minskat.

Telefonintervjuerna fortsätter, och även den kommersiella radion kommer att använda resultaten av telefonintervjuerna för att täcka in de lokala radiomarknaderna. PPM-panelen är inte tillräckligt stor för att ge en bild av lyssnandet på lokala marknader. Lyssnandet mäts 365 dagar/år och innebär också mätning på sommaren, vilket tidigare inte har gjorts. PPM-rapporter om lyssnandet kommer att bli officiella varje vecka.

Första rapporten redovisas i augusti 2012

I morgon: Radiodagen och Radiogalan. Folkets hus i Stockholm
Hela programmet:
www.radiogalan.se

Presskontakter
Bengt Arwén, presschef SR
bengt.arwen@sr.se
08-784 17 59

Per Lorentz, MTG
per.lorentz@mtg.se
0739-992466

Jakob Gravestam, Group Marketing Director
jakob.gravestam@sbsradio.se
0707-78 10 59

Frida Wentzel  |  Marketing Director
frida.wentzel@tns-sifo.se
0702-40 55 34