P1

Goda förbindelser

På annandagens morgon ska det handla om något mycket symbolladdat, ett byggnadsverk som fascinerar många och skrämmer några – broar!

”Goda förbindelser” sänds från Malmö, en stad som präglas starkt av den närbelägna öresundsbron, en bro som kraftigt förändrat tillvaron för många på båda sidor av Öresund sedan den öppnades 2011.

I Malmö, med sin starka närvaro av många av jordens nationaliteter, talar man också ofta om att bygga broar mellan de olika människor som nu bor tillsammans i Skåne.

I "Goda förbindelser" medverkar bl a Christina Claesson, berättare från Tjörnarp i Skåne, och Håkan Sundquist, professor vid KTH i Stockholm, expert på brobyggande.

Programledare: Odd Clausen