P1

Kulturradion K1: Våra syntetiska vänner - levande nog?

Replikanterna i filmen Bladerunner fick göra ett empatitest för att skilja ut sig från människorna, Hubbotarna i dramaserien Äkta människor kan simulera känslouttryck och det räcker för att människorna ska knyta an till dem.

Mediaprofessorn Sherry Turkle menar att vi lever i en tid  där det förföriska i den nya teknologin träffar vår mänskliga sårbarhet, erbjuder relationer utan konflikter. Och som barnen brukade säga om sina tamagotchis - de är alive enough. Katarina Wikars strövar genom det postbiologiska landskapet med manusförfattaren Lars Lundholm, och ett exemplar av Alone together, Ensamma tillsammans av Sherry Turkle.