Vetandets Värld: Från bondeland till kunskapssamhälle

I två program tar Vetandets Värld tempen på forskningen i Afrika. Reportrarna Peter Bjurbo och Marcus Hansson besöker Demokratiska Republiken Kongo och Rwanda för att ta reda på vad forskning betyder i två av världens fattigaste länder.

Forskning och utbildning ses som viktiga nycklar för att Rwanda ska utvecklas. Regeringens vision är att på bara ett par årtionden ur ett fattigt jordbrukarsamhälle mejsla fram ett kunskapssamhälle.

Programledare: Camilla Widebeck