Naturmorgon: Vildmark - vad är det?

P1. Naturmorgon besöker vildmarksriket väster om Siljan i Dalarna. Vi söker efter reliktbockens karakteristiska spår i urgamla tallar och lyssnar efter hackspettarnas virvlande vårtrumning … Gamla tallar och lövträd mellan sjöar och myrar. Pilgrimsfalken är tillbaka, uttern också. Naturskogarna samsas med kalhyggen – hur skapa den vildmark naturvårdarna hoppas på?