Gudstjänst från St Maria kyrka i Malmö

Kyrkoherde Katarina Egfors Härnring håller gudstjänsten som handlar om överraskningar.