P1

Kropp & Själ: Kampen mot tuberkulos - varför lyckas vi inte utrota TBC?

Tidigare trodde många att tuberkulos var något vi bara läste om i historieböckerna och forskare som valde att studera ämnet fick en del konstiga blickar från sina kolleger, TBC skulle vara utrotat år 2000. I dag är situationen annorlunda och sjukdomen ses som ett allvarligt hot mot den globala hälsan som kräver över en miljon människoliv varje år.

Värst är situationen i Afrika och Asien. I Ryssland har en multiresistent form av tuberkolos blivit allt vanligare, värst är situationen i de trångbodda fängelserna. Trots att vi känt till sjukdomen så länge är vi fortfarande långt ifrån kunskapen om hur vi ska bota den, forskning pågår för att ta fram ett vaccin som är mer effektivt än det som finns idag. Nyligen kom ett stort bakslag då man testade en ny sorts vaccin på spädbarn som visade sig inte ha önskad effekt.

I Sverige ligger antalet nya fall av TBC på låga nivåer men under 1900-talets första hälft var sjukdomen ett mycket stort problem även här. 91-åriga sjuksköterskan Eva Boman minns råden hon gav till familjer på 40-talet;  "allt som går att bränna ska brännas och allt som går att koka ska kokas!".