P1

Tendens: I kyrkan kan jag vara riktigt revolutionär

När nattvarden börjar sprider sig ett lugn kyrkorummet i St. Eugeniakyrkan i Stockholm. Men det är inte fridfullt hela tiden och överallt i katolska kyrkan. I kölvattnet efter alla pedofilskandaler tar sig motståndet mot kyrkans manliga dominans allt mer högljudda uttryck. Dominikansystern Madeline Fredell är en av dem som opponerar sig.

Hon kan sin feministteologi och ifrågasätter det som vissa kallar sexismens synd i kyrkan. Tendens /Bildningsbyrån ställler sig frågan hur det går ihop att vara feminist och samtidigt inordna sig i en av de mest patriarkala sturkturerna i vår tid. Ett program av Anna Maria Höglund