P4 Extra: Dagens gäster - Pia och Jan Johansen

I dagens program gästas Lotta Bromé av Pia och Jan Johansen som tillsammans med Colette van Luik skrivit boken Se på mig, där Jan berättar om sitt långvariga och destruktiva alkoholmissbruk och vägen till att leva nykter.

Boken handlar om Jans uppväxt, hans karriär som musiker och schlagerartist, sitt genombrott då han slog igenom över en natt med Se på mig, och svårigheterna att leva upp till kraven som ställdes på honom som artist.
Jans fru Pia har även skrivit sin version av vissa händelser i boken, för att få bilden utifrån en anhörigs syn.