P1

Stil i P1: Madame de Staël – den första feministen?

Madame de Staël var under sin levnad en superstjärna i Frankrike. Hon ville synas, och höras, och lyckades enormt bra med den saken.

Slängd i käften som få andra, män inkluderade. En fri och oberoende kvinna som blev en representant och förebild, speciellt för litterärt verksamma kvinnor. Somliga menar att det var hon som inspirerade tidiga kvinnliga författarpionjärer. Inte minst i Sverige. Fredrika Bremer och Emilie Flygare-Carlén har alla läst henne. Även de lämnade hemmets privata sfär och klev likt Madame Stael ut i offentligheten och på den litterära arenan – tidigare männens domäner. 

 ”Mme Staëls kvinnliga fåfänga uppenbarade sig aldrig i lysande toaletter, men i hennes anspråk att bemötas med större uppmärksamhet än någon annan. Hon ville synas, vad hon ock i själva verket var, den första över allt, den enda som man såg och hörde. Hennes ömtålighet i detta avseende gick ända till överdrift och sårade ej sällan självkänslan hos dem, som hon lät erfara sin överlägsenhet”. (Källa: M. J. Crusenstolpe  Miniatur-almanach 1857).

Hennes litterära salonger blev politiska mötesplatser under revolutionsåren, hon blev bitter fiende med Napoleon Bonaparte och levde landsförvisad i många år. Hon var gift med svensken Erik Magnus Staël von Holstein. Hennes pappa som var Frankrikes finansminister gick bara med på äktenskapet om Gustaf III lovade att göra honom till ambassadör och ge honom titeln ”baron”. I utbyte fick Sverige den karibiska ön St. Barths.