P1

Vetandets Värld: Journaler på nätet skapar konflikt

Inom fem år ska alla i Sverige ska ha tillgång till sin patientjournal via nätet. Alla ska kunna bli delaktiga i vården och hålla sig informerade om sin hälsa och sin behandling. Detta är en politiskt beslutad reform som skapat en oväntat stor konflikt.

Bland läkarna i Uppland, där journaler på nätet nu funnits i ett år, är motståndet stort. Oron är stor för ökad arbetsbelastning och att felaktiga provsvar ska nå och oroa patienterna via journalerna på nätet.

Reporter: Ylva Carlqvist Warnborg

Programledare: Johan Thorstenson