P1

Klassikern: Erik Dahlbergs Suecia antiqua et hodierna - ett barockt skrytverk

Bildverket Suecia antiqua et hodierna visar stormaktstidens Sverige på 353 planscher. Arbetet påbörjades av Erik Dahlberg på 1660-talet och den första upplagan låg färdig först efter hans död. I tre band samsas bilder av pampiga slott med tekniska landvinningar och fornminnen. I Suecia Antiqua et Hodierna avbildas också de städer som fått statsprivilegier under 1600-talet. I dagens klassikern försöker Roine Wiklund och Anton Åström känna igen hemstaden Luleå.