Presstips P1

Måndag 8 september i Tendens: Jag är tveksam till att rösta

Kl. 11.03

Mashir Ahmed kom från Eritrea 1992 och blev svensk medborgare två år senare. Sen dess har hon röstat tre gånger i riksdagsvalet men den här gången känner hon sig tveksam. Hon upplever att politikerna inte bryr sig om Biskopsgården, stadsdelen i Göteborg där hon bor med sin man och sina barn.

Enligt Statistiska Centralbyrån är valdeltagande bland utrikes födda personer lägre än bland svenskfödda. Och Biskopsgården är ett  bostadsområde där valdeltagandet brukar vara lägre än genomsnittet.

Hawa Ali Mahamed och Ubah Abdi är två demokratiambassadörer som ska få fler Biskopsgårdsbor att rösta. De bor i området och har ett stort lokalt kontaktnät. Båda är aktiva i olika kvinnogrupper, där de får chansen att informera om vad valen handlar om. 

- Vi vill berätta att en röst ger makt, säger Ubah.