Pressmeddelande 2015-09-18

Sveriges Radio inrättar ny tjänst som migrationskorrespondent

En flyktingtragedi pågår i och runtom Europa. Situationen är extrem för de tusentals människor som nu flyr, bland annat från krigets Syrien. I Sveriges Radios sändningar bevakas kontinuerligt frågor om migration och flykt, men med anledning av nyhetsutvecklingen utökas nu bevakningen och en ny tjänst som migrationskorrespondent inrättas.

– Vi vill förmedla röster och bilder, berätta om enskilda människoöden och rapportera från flyktvägar. Men också ge sammanhang, bakgrund och perspektiv, säger Ekots utrikeschef Ginna Lindberg. Hur ser situationen ut i de länder som människor lämnar? Vilka lösningar diskuteras? Hur möter ett splittrat EU de människor som tar sig hit? Och hur blir mottagandet för de migranter och flyktingar som kommer till Sverige?

Frågan om migration och flykt berör oss både på ett globalt och lokalt plan. Sveriges Radio har Nordens största korrespondentnät samt en stark lokal närvaro via 25 lokala kanaler.

– Tanken är att den nya korrespondenten tillsammans med övriga korrespondenter och de lokala reportrarna ska kunna ge publiken en helhetsbild och en kvalificerad analys i en fråga som kommer påverka både den internationella arenan och det svenska samhället en lång tid framåt, säger programdirektör Björn Löfdahl.

Tjänsten är ett förordnande på ett år och rekryteras internt inom Sveriges Radio.

För mer information, vänligen kontakta:

Ginna Lindberg, utrikeschef Ekot
ginna.lindberg@sverigesradio.se
08-784 50 00

Eva Sahlin, PR- & presschef
eva.sahlin@sverigesradio.se  
070-684 18 52