Programtips P1

Söndag 29 november i Gudstjänsten: Första advent från Eksjö kyrka

Kl. 11.03

Per Walett predikar, liturg Josefin Lindström. Eksjö kyrkokör leds av Sören Gustafsson. Barnkör leds av Marie-Louise Johansson. Eksjö brassensemble, Nils-Gunnar Karlson, orgel.

Medverkande:

Kyrkoherde Per Walett, predikan
Församlingsherde Josefin Lindström, liturg
Diakon Birgitta Gustavsson, förbön
Eksjö kyrkokör, leds av Sören Gustafsson. 
Barnkör, leds av Marie-Louise Johansson. 
Nils-Gunnar Karlson, orgel.
Eksjö brassensemble, Rebecca Herkel. trumpet, Joel Bågesund, kornett, Kristina Karlsson, valthorn, Jakob Sandberg, trombone, Lennart Samuelsson, bastuba