Programtips P1

Måndag 30 november: Släktband

Kl. 10.35

Charlotta var 39 år när hon bröt upp från sitt gamla liv på landsbygden och flyttade till lärdomstaden Uppsala med sina söner. Hennes man hade några år tidigare omkommit i en dramatisk olycka med häst och vagn och Charlotta såg ingen framtid i jordbruket. Hennes söner skulle studera och så blev det!

Charlottas ättling Stefan Thorsell tycker sig se att Charlottas val och uppbrott 1853 fortfarande har betydelse för familjen. Släktband besöker också Uppsala universitets arkiv som är inrymt i Carolina Rediviva och som har mängder av brev, fotografier och andra handlingar som rör studentlivet förr.

Om Släktband 
Genom åren har Släktband etablerat sig som ett program som representerar tyngd och kunskap men också lust och nyfikenhet, inte bara inom släktforskarkretsar utan också för en bred historieintresserad allmänhet. Programmet bygger till stor del på berättelser från lyssnare som själva forskat fram sin familjs historia. Under de elva år Släktband sänts har programmet fått flera priser och utmärkelser; Stora Radiopriset, Victor Örnbergs Hederspris och Hans Järtas medalj.