Programtips P1

Söndag 6 december i Filosofiska rummet: När rädslan tar över

Kl. 17.00

Om det öppna samhället och dess sårbarhet. Filosofen Lena Halldenius, statsvetaren Anamaria Dutceac Segesten och Daniel Lindvall, huvudsekreterare i Demokratiutredningen. Programledare: Lars Mogensen.

Filosofen Lena Halldenius, statsvetaren Anamaria Dutceac Segesten och Daniel Lindvall, huvudsekreterare i Demokratiutredningen diskuterar vad som kännetecknar ett öppet samhälle, och varför det är så viktigt att värna.

Ett fungerande samhälle kännetecknas av vissa värden, som dock ibland står i motsättning till varandra. Öppenhet kan tänkas stå mot säkerhet, jämlikt och allmänt deltagande mot effektivt beslutsfattande och långsiktig hållbarhet mot personlig frihet.

Filosofen Lena Halldenius, statsvetaren Anamaria Dutceac Segesten och Daniel Lindvall, huvudsekreterare i Demokratiutredningen diskuterar det öppna samhället mot bakgrund av den senaste tidens politiska utveckling. Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.