Renzo Aneröd i Cappuccino

Till Gårdsten i Göteborg kommer en kurdisk familj på flykt från Irak. Zanko 14 år bär med sig mardrömamrna från krig och föröljelser och lär sig att slå först. Utan hopp om karriär och framgång väljer han den kriminerlla världen. Zanko är huvudpersonen i Renzo Aneröds bok Vildsvinet. I Cappuccino pratade han om boken, om utanförskap och gängkriminalitet.