Trötthet mer tillåtet idag

Är vi tröttare idag än de var för 100 år sedan? Det frågade Cappuccinos Lolo Tode Palm professor Gösta Arvastson, vid institutionen för kulturantropologi och etnologi vid Uppsala Universitet. Ja blev svaret. Vi är mer jagade idag, men vi pratar också om trötthet på ett annat sätt. Idag är det tillåtet, nästan fint, att vara trött.