Tema flygrädsla

Dagens Cappuccino ägnade vi åt ämnet flygrädsla. Enligt LFV är risken att vara med om ett flyghaveri näst intill mikroskopisk- runt 1 på 11 miljoner, men trots statistiken så känner 20% så stora obehag att de drar sig från att flyga.

 

En som är flygrädd är Anna Mannheimer, programledare och skribent,  är oerhört flygrädd, och beskrev hur det yttrar sig. Flygpsykologen Christer Nordlund gav tips på hur man kan bota sin rädsla, och piloten Håkan Carlsson och flygvärdinnan Eva Widmark Samuelsson pratade om sina erfarenheter från luften.