18 maj

Småorden – ogräs eller smörjmedel

Språket och särskilt alla de småord vi använder när vi pratar var temat i dagens Cappuccino. Men vilka småord vi använder beror på hur gamla vi är, om vi är män eller kvinnor och var i Sverige vi bor.

– Småorden är inte så onödiga som man kan tro, säger Annika Grönberg, som är lektor i svenska språket på Göteborgs universitet. Men på ett sätt är de onödiga eftersom de inte betyder något i sig själva, men de är som ett smörjmedel när vi pratar.

Småorden gör att det flyter på när vi pratar, menar Annika Grönberg. Men blir småorden för många, retar vi oss på dem.

Enligt Språktidningen tycker läsarna att typ är det värsta småordet. På andra och tredje plats kommer ba och liksom.

Många av Cappuccinos lyssnare hörde av sig och tyckte till om språket. En del tyckte att folk använder ord på fel sätt och i onödan medan andra tyckte att den ”nymoderna”  svenskan är avslappnad och härlig.