Två nördar i Cappuccino

Idag får vi besök av två äkta nördar... Två som ni alla känner och som sitter inne med specialkunskaper i ett ämne som egentligen aldrig kommer till nån nytta. All kunskap är mest en noja och för skojs skull. Så var går gränsen för nörderi? Bered dig på skratt och huvudskakningar av all obegriplighet:-)