Från Platon till Pirate Bay – om rätten till musiken

De senaste åren har upphovsrätten blivit en politisk stridsfråga. FRA-lagen, IPRED-lagen och den pågående rättsprocessen mot The Pirate Bay har väckt en debatt om äganderätt, kontroll och integritet.

I Från Platon till Pirate Bay – om rätten till musiken tar vi utgångspunkt i musiken. Vi frågar oss hur det egentligen gick till när vi fick upphovsrätt på musikens område. Vi frågar oss vad som egentligen kan räknas som ett musikaliskt verk, och vem som kan räknas som upphovsman. Vi ställer oss frågan: Får man stjäla andras musik, och undersöker likheterna mellan traderad folkmusik och samplingsbaserad musik. Vi frågar oss hur man ska kunna tjäna pengar på musik, och vi frågar oss om upphovsrätten egentligen är det bästa sättet att belöna kreativt arbete.

Från Platon till Pirate Bay sänds i tre delar.

Programmet görs av Ella Peterson, producent & programledare, och Anton Hultberg Hansen, researcher & producent.