Det är är en artikel

den är mindre

än en storpuff