När man är en glad??? pensionär!

Fredag 19 september

Morgonen inleddes med rockande körsång från pensionärer på väg till Stockholm! (06:15)
Ola Björlin fick med både tornsvalor och Rilke i Tänkvärt(7:15) och eftersom vårt tema under morgonen var pensionärernas situation, så berättades det också om robotar i äldreomsorgen. Det handlade inte om oengagerade anställda, utom om riktiga robotar! (7:40)

I ”Ring in” fick vi höra allt annat än glada pensionärer. För hur ska man kunna känna glädje när man ligger vaken om nätterna och oroar sig över ekonomin, som en inringare så gripande berättade.
Men det pyr i leden, det hördes på tonläget i många inlägg denna morgon. Å’ni har väl hört ordspråket: En enda gnista kan tända en präriebrand! (08:00- 09:00) 

Nästa fredag efter 08:00 öppnar vi telefonerna för ett nytt ”Ring in”. Gör din röst hörd!

Ha en härlig helg! För det ska vi ha!
hälsar Linda och Gunnar