Vi kan inte förlita oss på Gud...

...utan det är vi människor som måste se till att världens barn får det bättre och nu är insamlingen till Världens barn i full gång.

Fem procent av pengarna som samlas in går till projekt som drivs av Svenska kyrkan. De har inte biståndsprojekt som är enbart är riktade mot barn, däremot så försöker man alltid ha ett barnperspektiv, jämställdhetsperspektiv och att sätta dom männskliga rättigheterna i fokus.

Anders Wejryd är idag ärkebiskop men under större delen av 70- och 80-talet var han präst i Västmanland och har ett fritidshus här i länet. Han berättar att Svenska kyrkan ibland tar fotbollen till hjälp i sitt hjälparbete.