Torsdag 20 oktober 2011

300 000 tomma byggnader och globalisering

6:48 min

Nästa vecka släpps en ny bok som försöker förklara mekanismerna bakom den ekonomiska krisen som vi ser i dag, där hela länders ekonomier faller ihop som korthus. Island, Lettland, Irland. Nu senast Grekland.Den som har tagit på sig uppgiften att försöka förklara de här komplexa skeendena, är docent i ekonomisk historia. Han har blivit en väldigt eftersökt föreläsare också efter sina två tidigare böcker, "Övergivna platser" och "Övergivna platser 2". Jan Jörnmark som skrivit boken Avgrunde besökte oss när vi sände från centralen.