Serie om 60-talet

"På min tid" med Anders Vestman

14 min

En serie i fyra delar som skildrar Anders Vestmans upplevelser i Västerås kring 60-talet och en popbandsturnering till Norge, med Västeråsbandet "The  Bates", då det mest osannolika inträffade.